QUY TRÌNH,KIẾN THỨC QUẢN LÝ XƯỞNG MAY

 1. Phòng kế hoạch

  Đề tài thảo luận:
  64
  Bài viết:
  455
  Mới nhất: Tính giá CMPT trong ngành may Alien, 9 Tháng năm 2018
  RSS
 2. Kho nguyên phụ liệu

  Đề tài thảo luận:
  72
  Bài viết:
  323
  RSS
 3. Phòng rập mẫu sơ đồ

  Đề tài thảo luận:
  157
  Bài viết:
  681
  Mới nhất: TÁC NGHIỆP CẮT EXCELL MỚI NHẤT phuongthuy, 2 Tháng năm 2018
  RSS
 4. Tổ cắt

  Đề tài thảo luận:
  112
  Bài viết:
  429
  Mới nhất: DU HỌC HÀN QUỐC nguyenphihaiaz, 20 Tháng năm 2018 lúc 12:57
  RSS
 5. Mới nhất: DU HỌC HÀN QUỐC nguyenphihaiaz, 20 Tháng năm 2018 lúc 12:58
  RSS
 6. Quản lý chất lượng ngành may QA-QC

  Đề tài thảo luận:
  98
  Bài viết:
  568
  Mới nhất: Kiểm tra đánh giá pre-final và cuối cùng. anhtuyet96, 19 Tháng năm 2018 lúc 18:38
  RSS
 7. Bộ phận hoàn thành trong xưởng may

  Đề tài thảo luận:
  25
  Bài viết:
  102
  Mới nhất: DU HỌC HÀN QUỐC nguyenphihaiaz, 20 Tháng năm 2018 lúc 13:03
  RSS
 8. Phòng cơ điện - Máy thiết bị may

  Đề tài thảo luận:
  157
  Bài viết:
  564
  RSS
 9. Kiểm định xưởng may

  Đề tài thảo luận:
  10
  Bài viết:
  41
  Mới nhất: DU HỌC HÀN QUỐC nguyenphihaiaz, 20 Tháng năm 2018 lúc 13:06
  RSS
 10. Hỏi và đáp những câu hỏi trong ngành

  Đề tài thảo luận:
  467
  Bài viết:
  1,643
  Mới nhất: TƯ VẤN MỞ XƯỞNG MAY ĐỒ LÓT NAM - NỮ Thuyennt, 19 Tháng năm 2018 lúc 10:22
  RSS