Hoạt động gần đây

Luồng hoạt động của tất cả thành viên tại Diễn đàn công nghệ may.

 1. vinhconheo2992 đã đăng chủ đề mới.

  [XIN TÀI LIỆU] Kết hợp quần jean rách gối với áo sơ mi shop Logan L&L

  Mùa hè các đấng mày râu phối quần jean rách gối như thế nào Nếu là một chàng trai sành điệu thì việc có cho mình những chiếc quần jean...

  Diễn đàn: Thiết kế thời trang trên vi tính

  21 Tháng chín 2020 lúc 19:11
 2. okiaoprodea23 đã đăng chủ đề mới.

  [XIN TÀI LIỆU] CHẠY ĐIỂM HSK - NÂNG ĐIỂM HSK THEO YÊU 2020

  [img]TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NÂNG ĐIỂM HSK VIỆT NAMNHẬN NÂNG ĐIỂM HSK THEO YÊU CẦU THÍ SINH NHẬN TRỌN GÓI HỒ SƠ HSK 1 2 3 4 5 6 PHÚC KHẢO ĐIỂM ĐÃ...

  Diễn đàn: Phần mềm khác ngành may

  21 Tháng chín 2020 lúc 18:21
 3. okiaoprodea23 đã đăng chủ đề mới.

  [XIN TÀI LIỆU] CHẠY ĐIỂM HSK - NÂNG ĐIỂM HSK THEO YÊU 2020

  [img]TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NÂNG ĐIỂM HSK VIỆT NAMNHẬN NÂNG ĐIỂM HSK THEO YÊU CẦU THÍ SINH NHẬN TRỌN GÓI HỒ SƠ HSK 1 2 3 4 5 6 PHÚC KHẢO ĐIỂM ĐÃ...

  Diễn đàn: Phòng rập mẫu sơ đồ

  21 Tháng chín 2020 lúc 18:20
 4. okiaoprodea23 đã đăng chủ đề mới.

  [XIN TÀI LIỆU] CHẠY ĐIỂM HSK - NÂNG ĐIỂM HSK THEO YÊU 2020

  [img]TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NÂNG ĐIỂM HSK VIỆT NAMNHẬN NÂNG ĐIỂM HSK THEO YÊU CẦU THÍ SINH NHẬN TRỌN GÓI HỒ SƠ HSK 1 2 3 4 5 6 PHÚC KHẢO ĐIỂM ĐÃ...

  Diễn đàn: Thiết bị phụ trợ

  21 Tháng chín 2020 lúc 18:18
 5. okiaoprodea23 đã đăng chủ đề mới.

  [XIN TÀI LIỆU] CHẠY ĐIỂM HSK - NÂNG ĐIỂM HSK THEO YÊU 2020

  [img]TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NÂNG ĐIỂM HSK VIỆT NAMNHẬN NÂNG ĐIỂM HSK THEO YÊU CẦU THÍ SINH NHẬN TRỌN GÓI HỒ SƠ HSK 1 2 3 4 5 6 PHÚC KHẢO ĐIỂM ĐÃ...

  Diễn đàn: Thiết kế quần áo căn bản

  21 Tháng chín 2020 lúc 18:17
 6. okiaoprodea23 đã đăng chủ đề mới.

  [XIN TÀI LIỆU] CHẠY ĐIỂM HSK - NÂNG ĐIỂM HSK THEO YÊU 2020

  [img]TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NÂNG ĐIỂM HSK VIỆT NAMNHẬN NÂNG ĐIỂM HSK THEO YÊU CẦU THÍ SINH NHẬN TRỌN GÓI HỒ SƠ HSK 1 2 3 4 5 6 PHÚC KHẢO ĐIỂM ĐÃ...

  Diễn đàn: Kiểm định xưởng may

  21 Tháng chín 2020 lúc 18:16
 7. okiaoprodea23 đã đăng chủ đề mới.

  [XIN TÀI LIỆU] CHẠY ĐIỂM HSK - NÂNG ĐIỂM HSK THEO YÊU 2020

  [img]TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NÂNG ĐIỂM HSK VIỆT NAMNHẬN NÂNG ĐIỂM HSK THEO YÊU CẦU THÍ SINH NHẬN TRỌN GÓI HỒ SƠ HSK 1 2 3 4 5 6 PHÚC KHẢO ĐIỂM ĐÃ...

  Diễn đàn: Máy thêu vi tính

  21 Tháng chín 2020 lúc 18:15
 8. okiaoprodea23 đã đăng chủ đề mới.

  [XIN TÀI LIỆU] CHẠY ĐIỂM HSK - NÂNG ĐIỂM HSK THEO YÊU 2020

  [img]TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NÂNG ĐIỂM HSK VIỆT NAMNHẬN NÂNG ĐIỂM HSK THEO YÊU CẦU THÍ SINH NHẬN TRỌN GÓI HỒ SƠ HSK 1 2 3 4 5 6 PHÚC KHẢO ĐIỂM ĐÃ...

  Diễn đàn: Tổ chức và quản lý may công nghiệp

  21 Tháng chín 2020 lúc 18:14
 9. okiaoprodea23 đã đăng chủ đề mới.

  [XIN TÀI LIỆU] CHẠY ĐIỂM HSK - NÂNG ĐIỂM HSK THEO YÊU 2020

  [img]TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NÂNG ĐIỂM HSK VIỆT NAMNHẬN NÂNG ĐIỂM HSK THEO YÊU CẦU THÍ SINH NHẬN TRỌN GÓI HỒ SƠ HSK 1 2 3 4 5 6 PHÚC KHẢO ĐIỂM ĐÃ...

  Diễn đàn: Hình họa nâng cao

  21 Tháng chín 2020 lúc 18:12
 10. okiaoprodea23 đã đăng chủ đề mới.

  [XIN TÀI LIỆU] CHẠY ĐIỂM HSK - NÂNG ĐIỂM HSK THEO YÊU 2020

  [img]TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NÂNG ĐIỂM HSK VIỆT NAMNHẬN NÂNG ĐIỂM HSK THEO YÊU CẦU THÍ SINH NHẬN TRỌN GÓI HỒ SƠ HSK 1 2 3 4 5 6 PHÚC KHẢO ĐIỂM ĐÃ...

  Diễn đàn: BÁN SỈ LẺ QUẦN, ÁO, SP MẶC TRẺ EM.

  21 Tháng chín 2020 lúc 18:11
 11. okiaoprodea23 đã đăng chủ đề mới.

  [XIN TÀI LIỆU] CHẠY ĐIỂM HSK - NÂNG ĐIỂM HSK THEO YÊU 2020

  [img]TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NÂNG ĐIỂM HSK VIỆT NAMNHẬN NÂNG ĐIỂM HSK THEO YÊU CẦU THÍ SINH NHẬN TRỌN GÓI HỒ SƠ HSK 1 2 3 4 5 6 PHÚC KHẢO ĐIỂM ĐÃ...

  Diễn đàn: Toray

  21 Tháng chín 2020 lúc 18:10
 12. okiaoprodea23 đã đăng chủ đề mới.

  [XIN TÀI LIỆU] CHẠY ĐIỂM HSK - NÂNG ĐIỂM HSK THEO YÊU 2020

  [img]TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NÂNG ĐIỂM HSK VIỆT NAMNHẬN NÂNG ĐIỂM HSK THEO YÊU CẦU THÍ SINH NHẬN TRỌN GÓI HỒ SƠ HSK 1 2 3 4 5 6 PHÚC KHẢO ĐIỂM ĐÃ...

  Diễn đàn: Môn học khác ngành kỹ thuật may

  21 Tháng chín 2020 lúc 18:09
 13. okiaoprodea23 đã đăng chủ đề mới.

  [XIN TÀI LIỆU] CHẠY ĐIỂM HSK - NÂNG ĐIỂM HSK THEO YÊU 2020

  [img]TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NÂNG ĐIỂM HSK VIỆT NAMNHẬN NÂNG ĐIỂM HSK THEO YÊU CẦU THÍ SINH NHẬN TRỌN GÓI HỒ SƠ HSK 1 2 3 4 5 6 PHÚC KHẢO ĐIỂM ĐÃ...

  Diễn đàn: Thiết kế dựng hình

  21 Tháng chín 2020 lúc 18:08
 14. okiaoprodea23 đã đăng chủ đề mới.

  [XIN TÀI LIỆU] CHẠY ĐIỂM HSK - NÂNG ĐIỂM HSK THEO YÊU 2020

  [img]TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NÂNG ĐIỂM HSK VIỆT NAMNHẬN NÂNG ĐIỂM HSK THEO YÊU CẦU THÍ SINH NHẬN TRỌN GÓI HỒ SƠ HSK 1 2 3 4 5 6 PHÚC KHẢO ĐIỂM ĐÃ...

  Diễn đàn: Kho nguyên phụ liệu

  21 Tháng chín 2020 lúc 18:07
 15. okiaoprodea23 đã đăng chủ đề mới.

  [XIN TÀI LIỆU] CHẠY ĐIỂM HSK - NÂNG ĐIỂM HSK THEO YÊU 2020

  [img]TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NÂNG ĐIỂM HSK VIỆT NAMNHẬN NÂNG ĐIỂM HSK THEO YÊU CẦU THÍ SINH NHẬN TRỌN GÓI HỒ SƠ HSK 1 2 3 4 5 6 PHÚC KHẢO ĐIỂM ĐÃ...

  Diễn đàn: Giày dép, balo túi xách

  21 Tháng chín 2020 lúc 18:06
 16. okiaoprodea23 đã đăng chủ đề mới.

  [XIN TÀI LIỆU] CHẠY ĐIỂM HSK - NÂNG ĐIỂM HSK THEO YÊU 2020

  [img]TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NÂNG ĐIỂM HSK VIỆT NAMNHẬN NÂNG ĐIỂM HSK THEO YÊU CẦU THÍ SINH NHẬN TRỌN GÓI HỒ SƠ HSK 1 2 3 4 5 6 PHÚC KHẢO ĐIỂM ĐÃ...

  Diễn đàn: MÔN HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ MAY

  21 Tháng chín 2020 lúc 18:05
 17. okiaoprodea23 đã đăng chủ đề mới.

  [XIN TÀI LIỆU] CHẠY ĐIỂM HSK - NÂNG ĐIỂM HSK THEO YÊU 2020

  [img]TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NÂNG ĐIỂM HSK VIỆT NAMNHẬN NÂNG ĐIỂM HSK THEO YÊU CẦU THÍ SINH NHẬN TRỌN GÓI HỒ SƠ HSK 1 2 3 4 5 6 PHÚC KHẢO ĐIỂM ĐÃ...

  Diễn đàn: Gemini

  21 Tháng chín 2020 lúc 17:48
 18. okiaoprodea23 đã đăng chủ đề mới.

  [XIN TÀI LIỆU] CHẠY ĐIỂM HSK - NÂNG ĐIỂM HSK THEO YÊU 2020

  [img]TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NÂNG ĐIỂM HSK VIỆT NAMNHẬN NÂNG ĐIỂM HSK THEO YÊU CẦU THÍ SINH NHẬN TRỌN GÓI HỒ SƠ HSK 1 2 3 4 5 6 PHÚC KHẢO ĐIỂM ĐÃ...

  Diễn đàn: Tổ chức và quản lý may công nghiệp

  21 Tháng chín 2020 lúc 17:48
 19. okiaoprodea23 đã trả lời vào chủ đề [XIN TÀI LIỆU] GAME MAX FUN TƯNG BỪNG TỔ CHỨC CHUỖI SỰ KIỆN KHUYẾN MÃI THÁNG 9.

  [img]TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NÂNG ĐIỂM HSK VIỆT NAMNHẬN NÂNG ĐIỂM HSK THEO YÊU CẦU THÍ SINH NHẬN TRỌN GÓI HỒ SƠ HSK 1 2 3 4 5 6 PHÚC KHẢO ĐIỂM ĐÃ...

  21 Tháng chín 2020 lúc 17:10
 20. okiaoprodea23 đã đăng chủ đề mới.

  [XIN TÀI LIỆU] Chạy điểm hsk 2020

  [img]TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NÂNG ĐIỂM HSK VIỆT NAMNHẬN NÂNG ĐIỂM HSK THEO YÊU CẦU THÍ SINH NHẬN TRỌN GÓI HỒ SƠ HSK 1 2 3 4 5 6 PHÚC KHẢO ĐIỂM ĐÃ...

  Diễn đàn: Công đoạn - Đơn giá sản phẩm

  21 Tháng chín 2020 lúc 17:07
Đang tải...